Môi Trường

Chúng tôi với vai trò là nhà đầu tư & phát triển dự án, việc đưa ra giải pháp giảm thiểu sự tác động với môi trường luôn được Landcom chú trọng, quan tâm trong các quyết sách đầu tư, định hướng phát triển bất động sản cũng như cung cấp dịch vụ.
 

Trong mọi dự án dưới sự đầu tư, phát triển và xây dựng của Landcom, chúng tôi đã và đang ngày càng nỗ lực trong việc giám sát và xử lý tác động của công tác xây dựng, để tạo nên một công trình xanh bền vững thông qua giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên môi trường như năng lượng, nước, sức gió, giảm tiếng ồn…
 

Chú trọng vào nghiên cứu giải pháp tân tiến và áp dụng các biện pháp cải tạo, đổi mới có tác động tích cực --> với mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường trong các giai đoạn của dự án.